De opleiding

Het Economentraineeship BOFEB bereidt jonge academici voor op beleidsfuncties bij ministeries en enkele andere overheidsinstellingen. Het programma duurt twaalf maanden en start elk jaar in maart en september. Tijdens het eerste halfjaar leren de  trainees veel dat van pas komt bij hun latere werk als beleidsmedewerker. Zij volgen colleges, maken praktijkopdrachten en leggen werkbezoeken af. Gedurende de tweede halfjaar werken zij bij een ministerie of andere overheidsinstelling.

 

Neem contact op met een oud BOFEB'er voor meer informatie!