Toegankelijkheid

De BoFEB besteedt bij het maken van deze website veel aandacht aan toegankelijkheid, gebruiksgemak en vindbaarheid. Wij proberen alle informatie zo aan te bieden dat iedereen deze eenvoudig kan vinden en gebruiken. Wij maken deze website volgens www.webrichtlijnen.nl

Functiebeperking
Het grootste deel van deze site is geschikt voor mensen met een functiebeperking. Heb je een functiebeperking en kom je een onderdeel van site tegen dat je niet kunt raadplegen? Dan kun je met jouw vragen terecht bij de BoFEB op telefoonnummer 070-3427642.