Werkbezoeken

Een kijkje nemen bij de Autoriteit Consument en Markt, het Centraal Planbureau, De Nederlandsche Bank, maar ook de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Unie? Als je deelneemt aan ons traineeship, krijg je die kans! Je gaat ook naar bijeenkomsten die worden georganiseerd door de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde; je krijgt een lidmaatschap van een jaar cadeau. 

Elke groep legt verschillende werkbezoeken af in binnen- en buitenland. Zo werd de maartgroep van 2019 verwelkomd bij onder meer de gemeente Tilburg, het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Europese Commissie en het Brusselse kantoor van VNO-NCW en MKB-Nederland. De septembergroep gaat in de regel op bezoek bij een aantal instellingen in Parijs, zoals de Nederlandse ambassade, het Franse Ministère de l'Economie et des Finances, het International Energy Agency en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling.