Sollicitatie

Solliciteren naar een plaats in de septembergroep 2024 is tot en met maandag 6 mei 2024 mogelijk via het formulier op onze website.  

Het Economentraineeship BOFEB is primair bedoeld voor algemeen economen en algemeen econometristen. Ook andere kandidaten die over een stevige kennis van de algemene economie beschikken kunnen solliciteren. Zij worden uitgedaagd om in hun brief en/of motivatie aan te tonen dat zij geschikt zijn voor het programma.

Procedure                                                                                                                                                    

Word je uitgenodigd? Dan voer je een gesprek met de directeur en een tweede lid  van de selectiecommissie.  We vragen je een presentatie voor te bereiden van ongeveer vijf minuten, over een van de thema's die we je van tevoren mailen. Kandidaten worden van tevoren geïnformeerd over de opzet van het gesprek. Daarnaast ontvang je een gedetailleerd overzicht van de directies waar je het tweede halfjaar aan de slag kunt. We vragen je aan te geven naar welke plek(ken) jouw voorkeur uitgaat. 

Onze selectiecommissie beslist uiteindelijk over je deelname aan het traineeship en bij welke directie je wordt voorgedragen voor het tweede halfjaar. Per deelnemende directie is er ruimte voor één deelnemer. Deelnemende directies maken deel uit van verschillende ministeries en andere overheidsinstellingen. Vervolgens voer je een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de directie waar je bent voorgedragen. Zijn jullie een goede match? Dan ben je automatisch toegelaten tot het Economentraineeship BOFEB.