Sollicitatie

De sollicitatiegesprekken met het oog op de  maartgroep 2023  vinden plaats in de tweede helft van oktober. Als je in aanmerking wilt komen voor voor een plaats in deze groep, kun  je te zijner tijd solliciteren via het formulier op onze website. De deadline voor sollicitaties wordt bekendgemaakt, zodra we hebben besloten wanneer de gesprekken plaatsvinden. 

Sollicitanten  krijgen een ontvangstbevestiging van hun sollicitatie. 

Het Economen-traineeship BoFEB is primair bedoeld voor algemeen economen en algemeen econometristen. Ook andere kandidaten die over een stevige kennis van de algemene economie beschikken kunnen solliciteren. Zij worden uitgedaagd om in hun brief en/of motivatie aan te tonen dat zij geschikt zijn voor het programma.

Procedure                                                                                                                                                    

Word je uitgenodigd? Dan voer je een gesprek met Jan Donders en een tweede lid  van de selectiecommissie.  We vragen je een presentatie voor te bereiden van ongeveer vijf minuten, over een van de thema's die we je van tevoren mailen. Kandidaten worden van tevoren geïnformeerd over de opzet van het gesprek. Daarnaast ontvang je een gedetailleerd overzicht van de directies waar je het tweede halfjaar aan de slag kunt. We vragen je aan te geven naar welke plek(ken) jouw voorkeur uitgaat. 

Onze selectiecommissie beslist uiteindelijk over je deelname aan het traineeship en bij welke directie je wordt voorgedragen voor het tweede halfjaar. Per deelnemende directie is er ruimte voor één deelnemer. Deelnemende directies maken deel uit van verschillende ministeries en andere overheidsinstellingen. Vervolgens voer je een gesprek met enkele vertegenwoordigers van de directie waar je bent voorgedragen. Zijn jullie een goede match? Dan ben je automatisch toegelaten tot het Economen-traineeship BoFEB.