Programma opleidingsdeel

Colleges

Je volgt in Den Haag  colleges van verschillende hoogleraren die hun sporen op het eigen vakgebied hebben verdiend. Ook diverse medewerkers van ministeries en enkele andere instellingen verlenen hun medewerking. Docenten zijn afkomstig van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het Ministerie van Financiën, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, het Centraal Planbureau, de Autoriteit Consument en Markt en De Nederlandsche Bank.  

Zij verzorgen colleges over uiteenlopende onderwerpen die jouw kennis over algemene economie naar een hoger niveau tilt. Daarnaast maken de docenten duidelijk hoe deze kennis van pas komt bij het werk van een beleidsmedewerker en vergroten ze jouw kennis over relevante (Nederlandse) instituties.

Vaardigheidstrainingen

Het traineeship bestaat ook uit een aantal vaardigheidstrainingen. Wil Michels, directeur van Michels communicatie en bestsellerauteur, geeft les in schriftelijk presenteren en het schrijven van speeches. Ineke Huyskens, eigenaar van iNCrime, verzorgt masterclasses  gesprekstechnieken, presenteren en  persoonlijk leiderschap. Beide gastdocenten verzorgen aan het eind van het eerste halfjaar ook een opdracht waarbij deelnemers worden gevraagd om aan de hand van een artikel en een presentatie te laten zien wat ze hebben geleerd. 

Prado's

Aan de hand van praktijkopdrachten oefen je alle vaardigheden die voor beleidsmedewerkers van belang zijn. Deze opdrachten worden in het jargon van het traineeship  aangeduid als prado's (praktijkdossiers), omdat er vaak een dossier bij hoort. Hierbij gaat het om uiteenlopende opdrachten, zoals het beantwoorden van een burgerbrief, het adviseren van een minister over een actuele beleidsvraag, het voorbereiden van een debat in de Tweede Kamer of het schrijven van een toespraak voor een minister.

Vaak krijg je les van oud-deelnemers, die hun kennis en ervaring maar al te graag delen met de nieuwe generatie trainees. Zij werken vaak bij een ministerie of de Tweede Kamer. 

De meeste bijeenkomsten van het eerste halfjaar vinden plaats in het gebouw van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in Den Haag.