BoFEB komt naar je toe

Informatie over het Economen-traineeship BoFEB kun je ook krijgen door naar een bijeenkomst te gaan waar vertegenwoordigers van het traineeship je informeren over dit programma. In april 2022  vindt een informatiebijeenkomst plaats over alle traineeships  van het Rijk (het Traineeplaza). Zodra tijd en plaats bekend zijn,  kun  je over deze bijeenkomst hier nadere informatie vinden. 

Bestanden