Henri de Groot

Henri de Groot

Hoogleraar Vrije Universiteit Amsterdam

Hoogleraar Regionaal Economische Politiek aan de Vrije Universiteit te  Amsterdam. Hij geeft enkele colleges ruimtelijke economie alsmede  een college over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van handelspolitiek.