Vishand Lachmansingh

Vishand Lachmansingh

Beleidsmedewerker directie Algemene Economische Politiek, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

'Als kind was ik altijd al nieuwsgierig en wilde ik de wereld om mij heen beter begrijpen. Uiteindelijk resulteerde dit in een studie economie aan de UvA, maar wat ik hiermee wilde doen werd pas duidelijk toen ik voor een uitwisseling vertrok naar Hong Kong. Het was mijn eerste ervaring met landen die een wezenlijk andere cultuur hebben dan de Europese: het liberale Hong Kong en de sociale markteconomie van China. Ik maakte ook kennis met de resterende invloed van het Japanse imperialisme op de ontwikkeling van Zuidoost-Azië.  Met mijn kennis van de algemene economie kon ik de samenleving waarin ik mij begaf veel beter doorgronden dan zonder die kennis mogelijk was geweest. Het samenbrengen van de theorie met de praktijk smaakte naar meer en eenmaal terug in Nederland was de keus om te streven naar een deelname aan het Economen-traineeship BoFEB dan ook snel gemaakt. 

Na een masterstudie aan de EUR en een memorabel sollicitatiegesprek kwam ik terecht in het septemberklasje van 2016. Wat ik aantrekkelijk vond van het Economen-traineeship BoFEB was de breedte van het programma. Er was ruimte voor het ontwikkelen van vaardigheden, zoals het schrijven van speeches en het houden van presentaties, en er werd veel aandacht besteed aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Er werd niet alleen ingegaan op de economische theorie, maar ook op de rol van economische instituties en het politieke krachtenveld, want ook die beïnvloeden het gevoerde beleid.  

Het tweede halfjaar van het programma heb ik doorgebracht bij de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Een directie waar veel jonge economen werken die adviezen en analyses schrijven over tal van maatschappelijke vraagstukken.  Dit halfjaar op een beleidsdirectie was een goed vervolg op het halfjaar opleiding, met dezelfde inhoud, discussies en gezellige mensen. Tijdens mijn stage draaide ik, naast een co-secretarisschap van een beleidskwaliteit- en evaluatiecommissie, voornamelijk mee bij enkele projecten, zoals een verkenning naar een CO2-belasting en de toekomst van duurzaam wegverkeer. 

In de laatste fase van het tweede halfjaar kwam ik terecht op het dossier macro- en internationale economie. Een dossier waarmee ik mij nog steeds bezighoud.  Als dossierhouder schrijf je analyses en beleidsadviezen voor de bewindspersonen en de ambtelijke top. Een breed palet aan onderwerpen passeert de revue: de invloed van demografische veranderingen op de economische groei, het slim stimuleren van de economie tijdens de coronacrisis en het in kaart brengen van beleidsopties om de arbeidsproducitiviteit in Nederland aan te jagen. Al met al een dossier waarbij het macroperspectief sterk aanwezig is. 

Terugkijkend op mijn jaar als BoFEB'er is het echter niet de inhoud die mij is bijgebleven; dat zijn namelijk veeleer de mensen. De weken vol levendige discussies, huiswerkgroepjes en borrels leidden uiteindelijk tot hechte vriendschappen en een mooi netwerk. Kortom, het Economen-traineeship BoFEB is een aanrader voor iedereen die breed geïnteresseerd is, beschikt over een goede economische kennisbasis en een succesvolle start ambieert bij de overheid.'