Timon Verheule

Timon Verheule

Directeur Voortgezet Onderwijs, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

BoFEB-jaar: 2002-2003

'Ik heb in het jaar 2002/2003 aan het  Economen-traineeship BoFEB meegedaan, na mijn studie algemene economie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ik vond dit traineeship ideaal, omdat ik nog jong was en eigenlijk geen goed zicht had op de arbeidsmarkt. Tijdens het  jaar waarin ik het programma volgde raakte ik enthousiast over het werken bij de rijksoverheid doordat ik in aanraking kwam met interessante vraagstukken: hoe krijg je meer mensen aan het werk, hoe stel je een slim bezuinigingspakket samen en hoe zorg je voor een goed werkend zorgstelsel? Ik bleek mijn vaardigheden goed in te kunnen zetten bij mijn stage bij de directie Algemene Economische Politiek van het Ministerie van Economische Zaken. Daar heb ik bijna 5 jaar gewerkt en me beziggehouden met de ramingen van het Centraal Planbureau, de Studiegroep Begrotingsruimte, de vierhoek, het secretariaat van de Centraal Economische Commissie en spannende tijden rond kabinetsformaties.
Daarna ben ik aan de slag gegaan als parlementair coördinator van de minister van EZ. Dat was destijds Maria van der Hoeven, maar ik heb dat daarna ook mogen doen voor Maxime Verhagen en Henk Kamp. In deze functie maakte ik direct onderdeel uit van het clubje mensen dat dicht rond de minister functioneert. Mijn doel was onder andere ervoor te zorgen dat voorstellen vanuit het departement een meerderheid hebben in de Tweede en Eerste Kamer. Daarvoor had ik contacten met Kamerleden en werd ik geacht een brugfunctie tussen het departement en de Kamer te vervullen. Bovendien werk je op deze manier als een van de naaste politieke adviseurs van de minister op zijn gehele portefeuille. In 2014 heb ik de stap naar leidinggeven gemaakt, als MT-lid bij de directie Algemene Economische Politiek. Dat was voor mij een kans om vanuit een leidinggevende positie in het hart van de economische advisering van Den Haag te opereren.

Vanaf maart 2016 was ik plaatsvervangend directeur bij de directie Energiemarkt en Innovatie. Hier was ik verantwoordelijk voor belangrijke onderdelen van ons energiebeleid, zoals kernenergie, de stimuleringsregeling duurzame energie (SDE+) en de gasmarkt. Het energieterrein vind ik al jaren een zeer boeiend beleidsveld, vanwege de inhoudelijke en politiek-bestuurlijke sensitiviteit. Ik heb geprobeerd  een belangrijke bijdrage te leveren aan een directie die veel met de buitenwereld schakelt en waar medewerkers met plezier en vertrouwen hard werken. Daarna was ik  enige tijd directeur  van de directie Elektriciteit. 
Ik heb nu nog steeds contact met veel BoFEB’ers. Uit mijn jaar heb ik een paar goede vrienden opgedaan. Daarnaast kom ik nog graag op Metaforum-activiteiten en kom ik veel BoFEB’ers tegen als ik een drankje doe op het Plein. Bovendien merk ik nog altijd dat BoFEB’ers een (flink) streepje voor hebben bij werkgevers. Kortom, ik beveel iedereen het Economen-traineeship BoFEB van harte aan!' 

Timon Verheule is op  dit moment directeur Voortgezet Onderwijs op het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.