In memoriam Jarig van Sinderen

28 september 2020

Op 23 september 2020 is plotseling Jarig van Sinderen overleden. Jarig heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van de Beroepsopleiding Financieel Economisch Beleidsmedewerker (BoFEB). Bij het vijfentwintigjarige bestaan van BoFEB in 2012 blikte Jarig in een toespraak voor de vele BoFEB'ers en BoFEB-alumni terug op de eerste kwarteeuw van BoFEB. Hij wees er toen op dat hij in 1987 als mede-initiatiefnemer aan de wieg van BoFEB stond, samen met Frans Rutten en Dirk Jan van den Berg. Hij had het BoFEB-programma bovendien van 1990 tot 1997 als directeur onder zijn hoede. Ook na zijn periode als directeur bleef Jarig als docent bij BoFEB betrokken. Hij stopte pas ten tijde van zijn recente pensionering met zijn colleges voor BoFEB. Zijn colleges handelden over het economische beleid en het marktwerkingsbeleid. In zowel zijn ambtelijke als zijn wetenschappelijke carrière speelden deze twee beleidsterreinen een belangrijke rol. 

In zijn tijd bij de directie Algemene Economische Politiek (AEP) van het Ministerie van Economische Zaken, aan welke directie hij onder andere als plaatsvervangend directeur verbonden was, heeft Jarig zich langdurig met het economische beleid beziggehouden. Hij  werkte in die tijd samen met zijn leermeester Frans Rutten, die van 1973 tot 1990 secretaris-generaal van Economische Zaken was. De economen van AEP raakten er indertijd  van doordrongen dat de hoge belastingdruk een molensteen vormde om de nek van de Nederlandse economie. Zij waren er ook van overtuigd dat genereuze sociale uitkeringen niet alleen de inkomensverschillen beperken, maar dat daar helaas ook aanzienlijke efficiëntieverliezen tegenover kunnen staan. Jarig promoveerde in 1990 bij Frans Rutten op een proefschrift, getiteld: Belastingheffing en economische groei: een evaluatie van aanbodeconomie. Deze studie doet uit de doeken waarom een hoge lastendruk en relatief hoge sociale uitkeringen de economische activiteit kunnen schaden. 

In zijn jaren bij eerst de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en later de Autoriteit Consument en Markt (ACM) verschoof de belangstelling van Jarig begrijpelijkerwijs naar het marktwerkingsbeleid. Dit beleid is erop gericht door het wegnemen van obstakels voor een goede marktwerking, in de vorm van bijvoorbeeld marktmacht, de prestaties van de economie te verbeteren. Ging de belangstelling van de econoom Van Sinderen eerst vooral uit naar de deadweight loss van belastingen, nu verschoof die naar de deadweight loss van marktmacht. Jarig zou vele jaren naast zijn colleges economische politiek ook colleges marktwerkingsbeleid voor BoFEB verzorgen. Als chief economist van de NMa/ACM ontving hij iedere nieuwe BoFEB-groep bovendien voor een interessant werkbezoek bij de NMa/ACM. Tijdens zo'n werkbezoek verzorgden diverse medewerkers van de toezichthouder interessante inleidingen voor de BoFEB-groep. Deze traditie is overigens na de pensionering van Jarig voortgezet. 

Jarig heeft helaas maar erg kort van zijn pensioen mogen genieten. Hij nam in november 2019 afscheid van de ACM. Bij die gelegenheid kreeg Jarig uit handen van de burgemeester van Wassenaar een koninklijke onderscheiding. Hij werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Volgens de burgemeester heeft Jarig "als topeconoom en als wetenschapper [...] een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het economische beleid van ons land. Zijn betrokkenheid bij de publieke zaak is groot, onmiskenbaar en verdient waardering."

Jarig van Sinderen is ons helaas op een veel te lage leeftijd ontvallen. Mijn medeleven gaat uit naar zijn vrouw en andere familieleden, die Jarig elke dag zullen missen. Namens de vele BoFEB'ers die vanaf de start van het programma hebben kunnen profiteren van de inzet en de kennis van Jarig, spreek ik graag erkentelijkheid uit voor het vele werk dat hij voor BoFEB heeft verzet. 

Jan Donders


Terug naar het overzicht