Afscheid Peter van Bergeijk

16 augustus 2021

Onlangs nam Peter van Bergeijk afscheid als  docent van het BOFEB-programma.  Peter heeft gedurende een bijzonder groot aantal jaren aan het  programma bijgedragen. Hij deed dat ten tijde van verschillende functies die hij bekleedde; zijn colleges hadden in de loop van de tijd dan ook  betrekking op verschillende  onderwerpen. De afgelopen jaren gaf hij colleges internationale economische  betrekkingen en statistiek. Een  groot aantal generaties BOFEB'ers heeft kunnen profiteren van de kennis van Peter. BOFEB is hem daarvoor veel  dank verschuldigd. 


Terug naar het overzicht